Go to ...

RSS Feed

27/01/2020

Amalkan Hidup Bersyukur (28Hb Januari)


TEKS : 1 Tesalonika 5:18
OLEH : Archdekon Lidis Singkung

PENDAHULUAN:
Amalan bersyukur membuka pintu kepada mukjizat Allah dalam hidup kita. Lagipun Alkitab penuh dengan peringatan dan perintah bersyukur kepada Allah. Kesyukuran dan pujian adalah pakatan yang tidak dipisahkan. Kita tidak cukup memuji Allah tanpa bersyukur. Menurut 1 Tesalonika 5:18 bersyukur dalam semua keadaan adalah kehendak Allah dalam Yesus Kristus.

1. Hendaklah Kita Bersyukur Dalam Segala Keadaan
• Sikap bersyukur menyenangkan Allah. Jauhi perbuatan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, 2 Ti 3:1-2.
• Murka Allah akan dinyatakan terhadap mereka yang tidak bersyukur, Roma 1:18-21.

2. Orang Kristian Harus Dikenal Dari Sikap Kesyukurannya
• Dia mengucap syukurlah atas pekerjaan Bapa terhadapnya, Kolosi 1:12-14.
• Bibirnya berlimpah dengan ucapan syukur, Kolosi 2:7.
• Dia mengenakan gaya hidup bersyukur, Kolosi 3:12-15.
• Kesyukurannya melengkapkan doanya, Kolosi 4:2; 1 Timotius 2:1.

3. Bersyukur Sambil Berdoa Adalah Kunci Untuk
• Mengatasi kekhuatiran, Filipi 4:6.
• Mendapat damai sejahtera yang melampaui segala akal, Filipi 4:6-7.

Penutup
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita (Roma 8:28). Justeru, marilah bersyukur sambil bermegah dalam kesengsaraan (Roma 5:3-5), penganiayaan (Matius 5:10-12), pencubaan (Yakubos 1:2-3) kekurangan dan seterusnya. Marilah kita bersahaja dan bersengaja bersyukur dan berdoa kepada Allah dalam segala keaadan hidup, pelayanan dan paroki kita khususnya dana untuk Gereja St David.

Soalan Renungan:
1. Minta Tuhan pimpin anda membantu sahabatmu mengamalkan kesyukuran kepada Tuhan.
2. Apakah pelajaran baru anda terima minggu ini?

Share Button

Tinggalkan Balasan

More Stories From Garis Kasar Khutbah