Go to ...

RSS Feed

27/01/2020

Garis Kasar Khutbah

Yakin Pada Kuasa Meminta Kepada Allah (15Hb April)

TEKS: 1 Yohanes 5:14-15 OLEH: Archdeacon Lidis Singkung Pendahuluan Sudahkan anda meminta Allah mengirimkan dana kepada tabung gereja baru St David? Apabila kita berdoa sambil merancang, mengurus, bekerja keras dan bersemangat maka kita akan meraihkan ganjaran dari Allah yang menjawab doa kita. Jangan lupa tiga kebenaran tentang doa. Share on: whatsapp

Share Button

Paskah Kebangkitan Iman (01Hb April)

TEKS: Markus 16:1(1-8) OLEH: Archdeacon Lidis Singkung Pendahuluan Di hari Paskah ini kita merayakan kemenangan Yesus bangkit dari kematian mengalahkan kuasa maut. Justeru kita juga bangkit dalam kemuridan hidup rohani kita mengalahkan si jahat. Mari kita kenali tanda-tanda rohani yang menunjukkan hidup kita menuju kebangkitan rohani atau kebangkitan imannya? 1. Ingin dan rindu mengetahui dan

Share Button

Seni Membina Hati Yang Bersyukur (25Hb Mac)

TEKS: Mazmur 118:1 OLEH: Archdeacon Lidis Singkung Pendahuluan Kecenderungan dan amalan bersyukur terhalang kerana kerumitan hidup ketika kita mengenal kebaikan Allah kepada kita seni bersyukur akan terbina dalam hati kita. 1. Allah kita baik dan kasih setia Allah kekal selamanya, Maz 118:1 Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 2. Dia

Share Button

Doa Mengubah Segala Sesuatu (11Hb Mac)

TEKS: Roma 15:30-31 OLEH: Archdeacon Lidis Singkung Pendahuluan Rasul Paulus mendorong seramai jemaat di Roma mendoakan keselamatan dan kebajikannya di Yerusalem (Roma 15:30-31) supaya kemudian apabila tugasnya selesai dia dapat menemui mereka dengan penuh berkat Kristus (Roma 15:25-29). Hasilnya, Paulus diselamatkan dari rancangan jahat dan dia diterima kepimpinan gereja di sana. Doa membuat Allah mengubah

Share Button

Mekar Dan Harum Di Ladang Tuhan (4Hb Mac)

TEKS: 1 Samuel 20:12-17 OLEH: Archdeacon Lidis Singkung Pendahuluan Yonatan dan Daud adalah sahabat karib. Yonatan mengabaikan warisan peribadi takhtanya demi Daud pilihan Tuhan. Namun, nama Yonatan sentiasa mekar dan harum kerana dia melakukan kehendak Allah. Dari tunas Daud lahirlah Yesus Kristus. Kecenderungan manusia adlah mekar di tempat bukan rancangan Allah. Lakukan kehendak Tuhan dan

Share Button

Syukuri Pertolongan Tuhan (25Hb Februari)

TEKS: 1 Raja-raja 17:7-16, Filipi 4:19 OLEH: Archdeacon Lidis Singkung Pendahuluan Ramai orang mundur iman kerana merasa tidak tertolong ketika melalui persoalan hidup. Kita bersyukur kerana Tuhan menyediakan keperluan kita (air sungai Kerit mengalir, 1 Raj 17:1-6). Kelak sungai Kerit kita kering Tuhan juga menolong, meskipun pada awalnya kita tidak menanggapi sepenuhnya (1 Raj 17:7-16).

Share Button

Pakai Jubah Panggilan Nehemia (18Hb Februari)

TEKS: Nehemia 1:3-4 OLEH: Archdeacon Lidis Singkung Pendahuluan Nehemia adalah contoh semangat jemaat yang membenarkan Allah bekerja dalam hidupnya serta setia melakukan kehendak-Nya. Just’ru, dia berjaya membina semula tembok Yerusalem yang rosak runtuh dalam tempoh 52 hari sahaja. Allah juga melakukan yang luar biasa melaluimu. Pakailah jubah panggilan Nehemia yang luar biasa ini. 1. Terpanggil

Share Button

Amalkan Hidup Bersyukur (28Hb Januari)

TEKS : 1 Tesalonika 5:18 OLEH : Archdekon Lidis Singkung PENDAHULUAN: Amalan bersyukur membuka pintu kepada mukjizat Allah dalam hidup kita. Lagipun Alkitab penuh dengan peringatan dan perintah bersyukur kepada Allah. Kesyukuran dan pujian adalah pakatan yang tidak dipisahkan. Kita tidak cukup memuji Allah tanpa bersyukur. Menurut 1 Tesalonika 5:18 bersyukur dalam semua keadaan adalah

Share Button

Tuhan Menjawab Doa Kita (21Hb Januari)

TEKS : Matius 7:7-11 OLEH : Archdekon Lidis Singkung PENDAHULUAN: Kita semua rindu Tuhan menjawab doa kita. Adakah Tuhan menjawab doa kita? Firman Tuhan berkata: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita pelajari empat sikap doa yang efektif. 1. DOA KITA HARUS BERDASARKAN KARAKTER

Share Button

Langkah Menuju Tuaian Ajaib (14Hb Januari)

TEKS : Mazmur 86:10 OLEH : Archdekon Lidis Singkung PENDAHULUAN: Jika sesuatu itu begitu baik, itu kerana Allah terlibat di dalamnya. Ini adalah mukjizat. Kita menuai dengan ajaib termasuklah berkat kewangan sebab Allah kita adalah Allah keajaiban. Mukjizat berlaku dalam paroki kita asalkan kita berjalan dalam kehendak Allah. Mari kita telusuri tiga langkah menuju tuaian

Share Button
Older Posts››