TEKS: 1 Yohanes 5:14-15
OLEH: Archdeacon Lidis Singkung

Pendahuluan
Sudahkan anda meminta Allah mengirimkan dana kepada tabung gereja baru St David? Apabila kita berdoa sambil merancang, mengurus, bekerja keras dan bersemangat maka kita akan meraihkan ganjaran dari Allah yang menjawab doa kita. Jangan lupa tiga kebenaran tentang doa.

1. Kita boleh berdoa untuk apa saja, ayat 14
• Kita meminta kepada Allah kerana kita dibolehkan apa saja, Yes 45:1
• Yesus sendiri mengajar supaya kita berdoa untuk apa sahaja untuk kemuliaan Tuhan, Yoh 14:13

2. Berdoa sejajar kehendak Allah, ayat 14
• Kita harus tahu apa yang kita minta dan kita mencari kehendak-Nya dalam doa kita
• Carilah dahulu kehendak Allah dan semua yang kita minta akan dibekalkan kepada kita, Mat 6:33

3. Berdoa dalam iman, ayat 15
• Doa kita tidak putus-putus dan tidak berputus asa kerana kita tahu Dia mendengar, 1 Pet 3:12
• Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus, Efe 6:18

Penutup
Yakinlah pada kuasa meminta kepada Allah untuk keperluan dana gereja baru kita iaitu Gereja St David. Tetapi janganlah kita begitu meminta-minta kepada manusia semata-mata sehingga kita dipanggil Kristian pengemis.

Soalan perbincangan
1. Apa nasihatmu kepada orang yang ingin berdoa?
2. Apakah pelajaran baru kamu pelajari minggu ini?

Share Button

About the author

Related Post

Leave a comment

Baca Alkitab
  Kitab :
  Pasal :
  Ayat :
  Versi :
     

Taip kata atau ayat:
 
Alkitab   Bahan
Alamat Surat Menyurat:

PAROKI ST. LUKE TELUPID
Peti Surat 106,
89320 Telupid, Sabah
Tel / Fax : 089-521 488

Laman: http://www.stluketelupid.com
Telegrem: https://t.me/stluketelupid