Go to ...
RSS Feed

20/10/2021

Garis Kasar Khutbah

Yakin Pada Kuasa Meminta Kepada Allah (15Hb April)

TEKS: 1 Yohanes 5:14-15 OLEH: Archdeacon Lidis Singkung Pendahuluan [dropcap]Sudahkan anda meminta Allah mengirimkan dana kepada tabung gereja baru St David? Apabila kita berdoa sambil merancang, mengurus, bekerja keras dan bersemangat maka kita akan meraihkan ganjaran dari Allah yang menjawab doa kita. Jangan lupa tiga kebenaran tentang doa.[/dropcap]

Share Button

Paskah Kebangkitan Iman (01Hb April)

TEKS: Markus 16:1(1-8) OLEH: Archdeacon Lidis Singkung Pendahuluan Di hari Paskah ini kita merayakan kemenangan Yesus bangkit dari kematian mengalahkan kuasa maut. Justeru kita juga bangkit dalam kemuridan hidup rohani kita mengalahkan si jahat. Mari kita kenali tanda-tanda rohani yang menunjukkan hidup kita menuju kebangkitan rohani atau kebangkitan imannya? 1. Ingin dan rindu mengetahui dan

Share Button

Seni Membina Hati Yang Bersyukur (25Hb Mac)

TEKS: Mazmur 118:1 OLEH: Archdeacon Lidis Singkung Pendahuluan Kecenderungan dan amalan bersyukur terhalang kerana kerumitan hidup ketika kita mengenal kebaikan Allah kepada kita seni bersyukur akan terbina dalam hati kita. 1. Allah kita baik dan kasih setia Allah kekal selamanya, Maz 118:1 Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 2. Dia

Share Button
Older Posts››